Hem > Beställa bilder

Beställa bilder

Det finns en fastställd taxa för att få lov att använda bilderna, liksom regler för hur de får användas.

Information om taxor, villkor för bildanvändning liksom beställningsformulär finns på Arvika kommuns webbplats: www.arvika.se/bestallabilder.

Om du vill veta mer om bildarkivet, kontakta kommunens arkivarie Jan Olsson, tfn 0570-816 12, jan.olsson@arvika.se.