Fröken Strömstedt

Efternamn

Strömstedt

Förnamn

Fröken

Titel

Fröken

Hem ort

Stridsbol