178400 000545 - Sanatoriet

000545.jpg
Pontus Lind, syssloman med personal. Sanatoriet i Arvika. Värmlands Läns Centralsanatorium.
I hälsovårdsnämndens protokoll 5/7 1904 anmäles för första gången i köpingen inträffade fall av lungsot. Indirekt framgår av tidigare beslut om desinfektionsåtgärder att nämnden sannolikt dessförinnan dryftat denna sjukdom, som redan drabbat många hem och under decennier framöver blev en förödande folksjukdom i vårt land. Krav på vårdmöjligheter för av sjukdomen hemsökta restes allmänt i 1900-talets början, speciellt från läkarhåll.
Landstinget i Värmland bejakade en framställning från läkarföreningen om utredning av tuberkulosvårdsinsatser i länet. Tillsatt kommitté kunde dock inte vid 1906 års landsting avgiva något positivt förslag till lösning. Landstinget avförde tills vidare frågan dels av ekonomiska skäl, dels inför svårighet att finna en lämplig plats. Lokalt hade kommunfullmäktige i Arvika redan 1905 beslutat att gratis upplåta ett större, centralt beläget tomtområde i Minnebergsskogen för ett eventuellt tuberkuloshem. Beslutet upphävdes efter överklagande från enskilda personer.
Arvikabornas intresse tog sig uttryck även i olika frivilliga insamlingsinsatser samt bildandet i augusti 1907 av Arvika förening mot tuberkulos. Föreningen ordnade den första nöjesmarknaden på Tivoliplatsen vilket inbringade kronor 16 124:49 till tuberkuloshemmets kassa.
Det visade intresset torde verksamt ha bidragit till att 1909 års landsting beslöt att uppföra länets centrala tuberkulossjukhus med ca 100 sängplatser på kronohemmanet Gate, där ett ungefär 30 hektar stort område med högt läge, öppen mark och barrskogsbeklädda delar bedömdes vara en stor tillgång i vårdhänseende.
Sjukhuset med 131 vårdplatser invigdes högtidligen den 12 februari 1912 av landshövdingen i närvaro av stiftets biskop, landstingets ordförande m fl,
Källa: Reidar Nordenberg "Om Arvika" sid 153-154

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

000545

Titel

178400 000545 - Sanatoriet

Motivkategori

Gruppbild

Motiv - Land

SWE

Motiv - Landskap

Värmland

Motiv - Län

Värmlands

Motiv - Kommun

Arvika

Motiv - Härad

Jösse

Motiv - Ort

Arvika

Källhänvisning

“178400 000545 - Sanatoriet,” Arvika kommun, hämtad 23 januari 2022, https://akn.kulturhotell.se/items/show/2871.