178400 000581 - Sälboda Herrgård

000581.jpg
Sälboda herrgård, Gunnarskog i augusti 1919.
1540 års jordebok nämner skattebetalande bonden Håkan i östra Sälboda och bonden Lasse i västra Sälboda. Sedan dess har många prominenta ägare styrt och ställt på dessa gårdar. 1613 bodde i östra Sälboda tre beskattade bönder, Toll, Oluff och Knut och västra Sälboda bonden Jon. Redan åren före 1639 ägdes dock västra Sälboda av den kände jordägaren och frälseinnehavaren Per Jönsson Bratt, berättar skolläraren N G Hill. Efter Per övertogs gården av sonen Gustav Bratt, men ärvs redan två år senare av dottern Anna Bratt, gift med kapten Joen Blankenfjell på Wik i Arvika. Nästa ägare från 1683 blir ryttmästare Hendrick Dreffenfeldt, som gifte sig men änkan efter Joen Blankenfjell.
Vid den här tiden fanns norr om Sälbodaforsen tre olika kvarnar, Sälboda tullmäldskvarn samt Säteruds och Kättilsruds husbehovskvarnar. "Tullmäldskvarn" innebar att man även fick mala säd åt utomstående personer men beskattades. År 1745 uppförde bergsmannen Anders Låftman på samma sida om forsen en avsalusåg. Sågen skattades 1747 för en beräknad mängd sågmäld timmer om 75 tolfter per år (tolft= räkneenhet för tolv meter av samma slag). Men mot slutet av 1700-talet var sågen utrustad med två sågblad. Efter att ha fått behörigt tillstånd, att vid Sälboda gård uppföra en stångjärnshammare, uppförde lagmannen på Höglunda, Reinhold Antonsson 1763 en sådan på södra sidan om forsen med två härdar. Utgångsmaterialet, tackjärnet, hämtades ända från trakten av Filipstad, där Sälboda hade en egen hytta, Gammelkroppa. Malmen smältes här vidare till tackjärn. Antonsson hamnade dock i skulder för alla sina företag och fastigheter, som han hade bytt till sig i Sverige men också i Finland. Hans egendomar pantsattes och såldes på auktion.
Johan Arvikander, brukspatronen på Brunsberg blev emellertid så intresserad av bruket, att han köpte Sälboda Gård och ändrade namnet till Arvikanderström. Han dog redan 1767 hemma i Brunsberg. Genom ett par mellanhänder gick Sälboda 1772 till hovjunkaren Chrispin Löwenhjelm, född på Björnö, Gillberga.
Han bosatte sig som 33-åring på Sälboda och bytte ut Arvikanderström mot Sälboda bruk. Den tiden sysselsatte bruket tjugotalet smeder och medhjälpare. På detta sätt hade järnhanteringen på Sälboda Gård fått sin början, och fortsatte med betydande framgångar mer än 120 år. Det kan i detta sammanhang nämnas att genom Chrispin Löwenhjelms, son Fredrik, blev Björnö bevarat som Löwenhjelms släktgård i flera generationer. Genom äktenskap gick gården så småningom över till släkten Hultkrantz.
Källa: www.salbodagard.se

Objekttyp

Nyckelord

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

000581

Titel

178400 000581 - Sälboda Herrgård

Motivkategori

Byggnad

Motiv - Land

SWE

Motiv - Landskap

Värmland

Motiv - Län

Värmlands

Motiv - Kommun

Arvika

Motiv - Socken

Gunnarskog

Motiv - Härad

Jösse

Motiv - Ort

Sälboda

Källhänvisning

“178400 000581 - Sälboda Herrgård,” Arvika kommun, hämtad 29 juli 2021, https://akn.kulturhotell.se/items/show/2907.