178400 000753 - Stadsparken Arvika

000753.jpg
Stadsparken med stadshuset i Arvika, kl 13.58 den 4 november 1922.
För att uppmärksamma köpingens 100-års minne och Arvikas nya stadsprivilegier anordnades sommaren 1911 en stor industri-, hantverks- och konstutställning. Genom att delvis fylla igen Kattviken eller Tivoliviken och anordna en stensatt kajkant skapades ett stort utställningsområde med ett flertal imponerande utställningshallar och paviljonger, ritade av utställningsarkitekt Elis Beckert. Efter utställningens avslutande försåldes och bortflyttades samtliga byggnader.
Apotekare Hjalmar Julin befarade att "Då alla byggnader borttages från tivoliplatsen förvandlas den åter till en ful sandöken". I en skrivelse till stadsfullmäktige daterad den 24 juli 1911 skrev han att "då denna sommarens utställning har gifvit oss erfarenhet om att det verkligen behöfves en centralt belägen, för allmänheten mot en obetydlig afvgift tillgänglig, ordnad och snyggt underhållen plats (en Göteborgs Slottsskog i liten skala) där äfven tillgång finnes till för ungdomens lämpliga nöjen".
Uppdraget, att ta fram ett förslag till en ny stadspark i Arvika, gick till trädgårdsdirektör Carl Henrik Granqvist, som var stadsträdgårdsmästare i Karlstad. Granqvist hade tidigare tjänstgjort på Trädgårdsföreningen i Göteborg.
År 1913 fick parken sin definitiva utformning då jord påfylldes, träd, buskage, pergola, blomsterrabatter och prydnadsväxter planterades. Öster om parkområdet anlades en fågeldamm och i den kvarvarande Kattviken iordningställdes en småbåtshamn med bryggor. Den äldre Tivoliplanen överflyttades till det återstående området öster om fågeldammen. Gångstråket mellan fågeldammen och båthamnen planterades med silverpilar och fick benämningen Silverallén. Liksom i alla välanlagda stadsparker uppfördes det även i Arvika en musik- och serveringspaviljong. Stadsparken är idag en av jämförelsevis få kvarvarande stadsparker.
Källa: www.arvika.se (Trafik och infrastruktur - stadsparkens historia)

Objekttyp

Nyckelord

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

000753

Titel

178400 000753 - Stadsparken Arvika

Motivkategori

Stadsbild

Motiv - Land

SWE

Motiv - Landskap

Värmland

Motiv - Län

Värmlands

Motiv - Kommun

Arvika

Motiv - Härad

Jösse

Motiv - Ort

Arvika

Motiv - Kvarter

Stadsparken

Källhänvisning

“178400 000753 - Stadsparken Arvika,” Arvika kommun, hämtad 28 januari 2022, https://akn.kulturhotell.se/items/show/3078.